More
  ΑρχικήΆρταΟμάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας...

  Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης

  Δημοσιεύθηκε:

  Κάλιο αργά, παρά ποτέ…
  Σαράντα χρόνια μετά τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου έχει αρχίσει
  επιτέλους, η επί της ουσίας συζήτηση για την Αξιοποίησή της.

  Μία από τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση είναι η κατάλληλη χρηματοδότηση. Για
  να διεκδικηθεί θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία. Προηγείται, η σύνταξη των
  απαραίτητων μελετών, όπου θα καταγράφονται τα έργα υποδομής και βελτίωσης της
  πρόσβασης, οι δράσεις μέσα στη λίμνη και γύρω από αυτή, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες,
  που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε από εγχώριους, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, με
  σκοπό την αξιοποίησή της.

  Το εργαλείο που εξασφαλίζει αυτήν την προϋπόθεση ονομάζεται Ολοκληρωμένη
  Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), και στην ουσία είναι η πρώτη μελέτη, που θα αποτελέσει τον “οδικό χάρτη” για την αξιοποίηση της περιοχής με συγκεκριμένα έργα και δράσεις, ώστε να καταστεί φυσιολατρικός-αγροτουριστικός προορισμός με υπερτοπικό χαρακτήρα, που σε βάθος χρόνου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

  Η λίμνη Πουρναρίου και η Παραλίμνια ζώνη παρουσιάζει σημαντικές αναπτυξιακές
  δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα
  ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, αλλά και συγκεκριμένα προβλήματα, που πρέπει να
  αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο.

  Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων και έργων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης. Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων.

  Στo πλαίσιο λοιπόν, της εκπόνησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)
  Λίμνης Πουρναρίου, έλαβε χώρα, πριν από λίγες ημέρες, η ηλεκτρονική διαβούλευση φορέων και πολιτών για να συγκεντρωθούν από τους μελετητές όλες οι ιδέες για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου. Η Συντονιστική Επιτροπή της «Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης» παρέδωσε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την δική της συνοπτική πρόταση αξιοποίησης, την οποία δημοσιοποιούμε στους συμπολίτες μας, αφενός για την ενημέρωσή τους, αφετέρου για
  συμπλήρωση της πρότασης.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

  1. Αναβάθμιση της προσπελασιμότητας και εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην
  περιοχής μελέτης με (α) Βελτίωση υφιστάμενου περιμετρικού (παράλληλου) οδικού
  δικτύου της λίμνης Πουρναρίου και προσθήκη νέων τμημάτων, όπου είναι εφικτό
  (δημιουργία δικτύου ήπιας κυκλοφορίας περιμετρικά της λίμνης) και (β) Βελτίωση
  υφιστάμενων και δημιουργία νέων κάθετων οδών, που θα συνδέουν το υφιστάμενο
  οδικό δίκτυο των χωριών γύρω από τη λίμνη και τις όχθες της λίμνης (λαμβάνοντας
  υπόψιν τον κύκλο στάθμης νερού της λίμνης). Οι κάθετες οδοί πρέπει να είναι διπλής
  κατεύθυνσης κυκλοφορίας.

  2. Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων στάσης και στάθμευσης στις όχθες της λίμνης
  (λαμβάνοντας υπόψιν τον κύκλο στάθμης νερού της λίμνης), για αναστροφή και
  στάθμευση μικρών και μεγάλων οχημάτων.

  3. Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στο φυσικό περιβάλλον, δίπλα στους χώρους
  στάθμευσης, για δράσεις των επισκεπτών, όπως περιήγηση, φαγητό, καφές,
  κατασκήνωση, κλπ. Οι χώροι θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένες όλες τις απαραίτητες
  υποδομές, όπως ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, ηλεκτρικό ρεύμα,
  δίκτυα τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου, κλπ.

  4. Ανάδειξη, καθαρισμός και αποκατάσταση υφιστάμενων μονοπατιών και δημιουργία
  νέων με συμπερίληψή τους στο Εθνικό δίκτυο μονοπατιών.

  5. Δημιουργία τοπικών μικρών λιμανιών, όπου το επιτρέπει το ανάγλυφο της περιοχής και
  οι κανόνες ασφαλείας, για χρήση από ερασιτέχνες ψαράδες, επιχειρήσεις ράφτιγκ/κανόε
  καγιάκ και σκάφος περιήγησης. Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης

  6. Σκάφος περιήγησης εντός της λίμνης και εντός ορίων ασφαλείας, για μεταφορά
  περιηγητών από λιμανάκι σε λιμανάκι γρήγορα και με ασφάλεια.

  7. Ενίσχυση και προώθηση ολοκληρωμένων πακέτων δραστηριοτήτων ορεινού τουρισμού
  και τουρισμού περιπέτειας (πεζοπορία σε μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, Kayak,
  rafting στον ποταμό Άραχθο, κ.ά) και οργανωμένη προβολή της περιοχής ως
  προορισμός «Λίμνη Πουρναρίου».

  8. Ανάδειξη και Προστασία βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών, μουσείων, μνημείων,
  καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και δημιουργία θεματικών
  διαδρομών (π.χ. με άξονα το φυσικό περιβάλλον και τις δημιουργίες του ανθρώπου μέσα
  στο χρόνο, γεφύρια, βρύσες, νερόμυλους κ.λπ., με άξονα τα θρησκευτικά μνημεία κ.ά.)

  9. Κίνητρα μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για δημιουργία ιδιωτικών χώρων
  αναψυχής και φιλοξενίας των επισκεπτών

  10. Ενίσχυση μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του πρωτογενή τομέα της
  περιοχής (και για το φυτικό και για το ζωικό κεφάλαιο), καθώς και της μεταποίησης
  τοπικών προϊόντων με απώτερο σκοπό την δημιουργία ομάδας προϊόντων με
  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ) και Ορεινής Γεωργίας με τον
  διακριτικό τίτλο «Προϊόν Λίμνης Πουρναρίου» και διασύνδεσή τους με τον τουρισμό
  (κίνητρα για την ανάπτυξη μονάδων αγροτουρισμού).

  11. Μελέτες αναπλάσεων οικισμών καθώς και μελέτη για την ανακήρυξη διατηρητέων –
  παραδοσιακών οικισμών ή τμημάτων αυτών για την προστασία των παραδοσιακών
  στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής.

  12. Υδροδότηση Δήμου Αρταίων και Δήμου Ν. Σκουφά από την Λίμνη Πουρναρίου.

  13. Κανένα πλωτό Φωτοβολταϊκό, είτε μικρό, είτε μεγάλο.
  Ως Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών δεσμευόμαστε να σας κρατάμε ενήμερους για την
  πρόοδο της προσπάθειας και ελπίζουμε ότι το μειονέκτημα της καθυστέρησης τόσων ετών,
  θα αντισταθμιστεί από την εμπειρία, που έχει συσσωρευτεί παγκοσμίως με τις προσπάθειες
  αξιοποίησης πολλών τεχνητών λιμνών. Έτσι δράσεις που παλαιότερα μπορεί να φάνταζαν
  ανέφικτες, σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας εφαρμόζονται σε πολλές τεχνητές λίμνες,
  σε όλο τον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι σε όλη την πορεία θα χρειαστούμε την βοήθεια όλων
  των συμπολιτών μας. Και στο τέλος να πούμε όλοι μαζί με χαρά «Κάλιο αργά, παρά ποτέ»

  Με εκτίμηση,
  Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών
  για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης

  Τελευταία νέα

  Συνελήφθη στην Άρτα για Κλοπή μηχανής και Κατοχή Ναρκωτικών

  Το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, κατηγορούμενο για κλοπή...

  Πυκνώνει το μυστήριο για τον αγνοούμενο… Γιάννη Καραμπάτση – Με παρέμβαση εισαγγελέα το σπίτι του σφραγίστηκε

  Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η περίεργη εξαφάνιση του Γιάννη Καραμπάτση 49χρόνων από τον...

  Οδηγός φορτηγού τύφλα μεθυσμένος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της Ε.Ο. Άρτας

  Από μέλη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας συνελήφθη ένας οδηγός, ο οποίος...

  Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

  Σοβαρό ατύχημα συνέβη στην περιοχή Μαγουλάς Λασιθίου, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις...

  Περισσότερα

  Συνελήφθη στην Άρτα για Κλοπή μηχανής και Κατοχή Ναρκωτικών

  Το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, κατηγορούμενο για κλοπή...

  Πυκνώνει το μυστήριο για τον αγνοούμενο… Γιάννη Καραμπάτση – Με παρέμβαση εισαγγελέα το σπίτι του σφραγίστηκε

  Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η περίεργη εξαφάνιση του Γιάννη Καραμπάτση 49χρόνων από τον...

  Οδηγός φορτηγού τύφλα μεθυσμένος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της Ε.Ο. Άρτας

  Από μέλη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας συνελήφθη ένας οδηγός, ο οποίος...